MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ

Netreba zabúdať, že záruka bezpečnostných dverí platí iba pri prevedení odbornej montáže, ktorá je poskytovaná našimi odborne spôsobilými pracovníkmi. Samotná montáž je rýchla a flexibilná v závislosti od stavebného otvoru a typu bezpečnostných dverí.

  • Ako prvý krok je bezplatné zameranie – skontrolujeme spôsob osadenia pôvodnej zárubne a zameriame veľkosť stavebného otvoru, šírku múru.
  • Zároveň so zameraním sa spíše Zmluva o dielo, kde sa uvedú všetky namerané hodnoty a prípadné špeciálne požiadavky zákazníka.
  • Dohoda termínu montáže
  • Montáž bezpečnostných dverí SECURIDO trvá približne dve hodiny, v prípade, že sa nemusia robiť búracie práce – demontáž pôvodne alebo dodatočne zaliatej zárubne.
  • Montáž bezpečnostných dverí EXKLUZÍV trvá približne štyri hodiny, v prípade, že sa nemusia robiť búracie práce – demontáž pôvodne alebo dodatočne zaliatej zárubne.
  • Upratanie miesta montáže po stavebných prácach.

UKÁŽKA VLÁMANIA A NEPREKONANÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE SECURIDO

Na fotografiách máte možnosť vidieť pokus o vlámanie a snahu dostať sa do bytu cez bezpečnostné dvere Securido. Zlodej sa snažil dvere vypáčiť hrubou silou. Dvere ani zárubňu sa zničiť nepodarilo, bezpečnostné dvere Securido hrubému násiliu odolali.