VÝROBA A MONTÁŽ

bezpečnostných dverí Exkluzív 

Protipožiarne bezpečnostné dvere s bezpečnostnou zárubňou tvoria výrobok, ktorým môžeme garantovať vysoké požiadavky zákazníkov na zabezpečenie majetku. Netreba zabúdať, že záruka bezpečnostných dverí platí iba pri prevedení odbornej montáže, ktorá je poskytovaná našimi odborne spôsobilými pracovníkmi. Samotná montáž je rýchla a flexibilná v závislosti od stavebného otvoru a typu bezpečnostných dverí.

  • Ako prvý krok je zameranie – skontrolujeme spôsob osadenia pôvodnej zárubne a zameriame veľkosť stavebného otvoru, šírku múru.
  • Zároveň so zameraním sa spíše Zmluva o dielo, kde sa uvedú všetky namerané hodnoty a prípadné špeciálne požiadavky zákazníka.
  • Dohoda termínu montáže.
  • Montáž bezpečnostných dverí EXKLUZÍV trvá približne štyri hodiny, v prípade, že sa nemusia robiť búracie práce – demontáž pôvodne alebo dodatočne zaliatej zárubne.
  • Upratanie miesta montáže po stavebných prácach.