BEZPEČNOSTNÉ DVERE SECURIDO CERTIFIKÁTY

Bezpečnostné dvere sú certifikované podľa smerníc Európskej únie, technických noriem EU, skúšobných postupov NBÚ SR, slovenských technických noriem a predpisov záväzných pre použitie a inštaláciu. Firma SECURIDO od februára 2016 prechádzala certifikačným procesom pre ISO 9001, kedy bol dňa 6.6.2016 vykonaný certifikačný audit, kde sme plne vyhoveli. V nasledujúcich dňoch nám bude vydaný certifikát ISO 9001 od spoločnosti TUV Sud Slovakia.